Privaatsuspoliitika - Fanni Banni

Veebipoe www.fannibanni.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tiim OÜ (registrikood 12154748) asukohaga Sihi 117-2, Tallinn, Harjumaa.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

Isikuandmete kasutamine:

Meile oma isikuandmeid esitades nõustute andmete meiepoolse kasutamisega meie kohustuste täitmiseks Teie suhtes ja vastavate teenuste osutamiseks. Kasutades meie veebilehte, nõustute Te siintoodud isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Vajame andmeid järgmisteks otstarveteks:
1. Tellimuste töötlemiseks meie veebiteenuste kaudu
2. Teiega infovahetuse pidamiseks: kaubale järgi kutsumiseks, teavitusteteks ja täpsustusteks seoses Teie tellimusega, probleemide korral kaupade tarnimisega
3. Kauba tarneks
4. Päringutele vastamiseks

Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on Teile teenuste osutamiseks vajalik või seadustega nõutud. Seejärel Teie isikuandmed kustutatakse. Me ei saa Teie andmeid eemaldada, kui nende säilitamine on õigusaktidega, näiteks raamatupidamiseeskirjadega nõutav või kui andmete säilitamiseks on muid seaduslikke põhjusi, näiteks lepingulise suhte jätkumine. Pärast dokumendi või andmete säilitamise vajaduse möödumist dokumendid ja/või andmed nende kohta hävitatakse nõuetekohaselt. Samuti kustutatakse infosüsteemidest pärast säilitustähtaja möödumist Teie isikuandmeid puudutavad andmed.

Juurdepääs andmetele:

Me ei edasta, müü ega vaheta isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kunagi kolmandatele osapooltele. Andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele ainult selleks, et meie saaks Teie ees oma kohustusi täita, näiteks veoettevõtetele kaupade tarnimiseks. Järelmaksufirmale et nemad saaksid kontrollida Teie krediidivõimet ja isikut või nõuda vajadusel sisse võlgnevusi.
Oleme kohustatud edastama Teie isikuandmed vastavatele organitele ka tulenevalt õigusaktides sätestatust.
Tiim OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Tiim OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.